Garanciu vynikajúcich výsledkov v kulturistike môžu ponúknuÅ¥ iba steroidy. Nie je to vÅ¡ak úplne bezpeÄná metóda. Dopingoví konzumenti sa môžu vyhnúť obrovským rizikám, ktoré tieto preparáty prinášajú. Ako?
Skôr, než sa pouÄíte na vlastných chybách, zistite si o steroidoch vÅ¡etko. Správnym dávkovaním docielite v krátkom Äase žiadané výsledky bez zbytoÄných nežiadúcich efektov.

Nechajte si radšej poradiť od odborníkov

Na získanie pevného, silného a veľkého svalstva pomocou steroidov investujte nielen peniaze, ale hlavne Äas venovaním sa dôkladnému Å¡túdiu rád, inÅ¡trukcií a odporúÄaní.