Byli jste se nÄ›kdy podívat v MaÄarsku? Pokud ne, nevydávejte se tam v zimÄ› a na podzim, bude se vám to tu zdát pomÄ›rnÄ› nudné, pokud ovÅ¡em nemáte v úmyslu trávit více Äasu prohlídkou tamních památek. Do MaÄarska se vyplácí vyrazit na jaÅ™e nebo v létÄ›, kdy tu vÅ¡echno rozkvétá a dozrává a je tu spousta příležitostí kochat se přírodními krásami této oblasti.

pálivé papriÄky

Je tu obdělávána obrovská zemědělská plocha, mnohem větší, než v naší zemi, a zároveň jsou tu k tomu příhodné podmínky, a tak vás jistě nepřekvapí, že se tu daří většině plodin mírného zeměpisného pásma. Mezi nimi i paprikám.

Na otázku, kde koupit maÄarskou papriku, a co tím získáte, bychom vám mohli odpovÄ›dÄ›t v nÄ›kolika symbolech.

Tržnice versus dovozci – Äerstvé plody se prodávají v místních tržnicích, je to ten nejjednodušší a nejefektivnÄ›jší způsob, jak dát svému okolí vÄ›dÄ›t, že právÄ› ta naÅ¡e rodinná farma vám nabízí skuteÄnou kvalitu. A že jde o kvalitní zboží, si můžete být jistí, neboÅ¥ tu v silné konkurenci pracuje pÅ™es půl milionu drobných pÄ›stitelů (rodinných farem). Na druhou stranu tržnice nejsou jediným zdrojem, papriky putují na export, a to i v podobÄ› koÅ™ení a dochucovadel.

zelenina z MaÄarska

Slunce, voda vzduch – jsou tÅ™i základní atributy krásné dovolené, ale vÅ¡echny najdete i v paprikách. Odráží se v nich jako důsledek pÄ›stebních podmínek. SluneÄní svit je tu jeden z nejdelších v EvropÄ› a vzduch je optimálnÄ› teplý i v noÄních hodinách, což paprikám vyhovuje. No a na zálivku se samozÅ™ejmÄ› rovněž nezapomíná.

Úrodná půda – kde svítí slunce a je teplo, jeÅ¡tÄ› neznamená, že tam nÄ›co vypÄ›stujete. Kupříkladu na vyprahlých pouÅ¡tích vám stěží vyrostou brambory. PotÅ™ebujete k tomu další podmínku – optimální složení půdy, a s tím můžete v MaÄarsku klidnÄ› poÄítat. Kombinace vÅ¡ech uvedených faktorů je tu splnÄ›na, ale nemÄ›li bychom zapomínat na to hlavní – lidskou vůli nÄ›co dokázat a nabídnout ostatním skuteÄné bohatství, které by bez pracovního úsilí obyÄejných lidí vůbec nebylo možné.