V mnohých firmách je uchováváno velké množství nejrůznějších dokumentů, ať už jsou to faktury nebo jiné záznamy. Například na úřadech tyto zápisy často obsahují citlivé osobní údaje, jako je rodné číslo či adresa dané osoby. To platí i pro naše hlavní město.

Avšak podobně jako jinde, i zde se postupem času stanou některé uchovávané dokumenty zbytečné. Jistě, některé zápisy je nutno uchovávat mnoho let, avšak většina z nich je po několika letech nepotřebná a jen zabírá místo.

skartované dokumenty

Je tedy jasné, že je nutné jejich odstranění. Ovšem kvůli již zmíněným osobním údajům, které zde často najdeme, není možné jejich klasické vyhození. Zde je zákonem nařízená skartace. Jenže co když je materiálu na skartování mnoho? To může být problém, vzhledem k tomu, že tuto práci může vykonávat pouze oprávněný pracovník.

Zde nám může pomoci firma, jako je Skartace dokumentů Praha: http://ekoskart.eu/. Jedná se o specializovanou firmu, která se zabývá skartováním nejrůznějších dokumentů. Její pracovníci mají pověření k tomu, aby mohli nakládat i s takto citlivými osobními údaji. Jistě, za svou práci si nechají zaplatit, avšak je to mnohdy lepší řešení, než svěřit tuto práci některému ze zaměstnanců, který by pak nemohl vykonávat svou běžnou činnost.

Skartace dokumentu – Prahaje tedy poměrně důležitá. Kdybychom s nimi totiž takto nenaložili, snadno by mohlo dojít ke zneužití uvedených údajů. Stačilo by jméno a rodné číslo, a někdo by si na daného člověka mohl vzít například půjčku. K čemu by to mohlo vést, asi není třeba říkat.

ilustrace skartování

Nelze se tedy divit, že zákon je v tomto ohledu poměrně přísný. Přeci jen, každý občan má právo na ochranu těchto informací před zneužitím. A toho se musí držet jak firmy, tak úřady, neboť jinak by jim hrozil nejen velký postih, ale také ztráta důvěry občanů, neboť každý podobný případ je hodně medializován. A tomu se rozhodně všichni chtějí vyhnout.