Výtah neboli zdviž není nic neobvyklého. Vždyť první zmínky o existenci funkčního zdvihacího zařízení se objevují již kolem roku dvě stě čtyřicet před Kristem. Tehdy představil svůj funkční model řecký matematik, fyzik a vynálezce Archimédes ze Syrakus.
Je samozřejmé, že jakákoliv snaha vyvinout zařízení, které zjednoduší pohyb ve výškových budovách, se tehdy týkala panovníků a vládců. Právě vznosné starověké paláce byli, kromě církevních chrámů, jedinými výškovými budovami.
 ovládací tlačítka
Nejstarší zdviž u nás
 
K pohonu výtahů byla využívána lidská i zvířecí síla, později bylo užito protizávaží ve formě nádrže s vodou. Právě tento systém se dodnes zachoval i u nás na zámku Zákupy. Nejstarší existující výtah v Čechách si zde nechala v roce 1718 postavit velkovévodkyně Anna Maria Františka Toskánská. V roce 1847 byl zámek zrekonstruován, ale kabina i dřevěná šachta zůstaly v původním stavu. Zařízení bohužel není funkční, i když se zachovali i mechanické části, ovládání a signalizace.
 výtahy nerezové

Zajímavosti:

 
·         Vynálezce Elisha Otis představil v roce 1853 první výtah chráněný proti pádu kabiny bezpečnostní pojistkou. Jeho stejnojmenná americká firma existuje dodnes.
·         Německý vynálezce a průmyslník Werner von Siemens sestrojil první elektrický výtah. Stalo se tak v roce 1880
·         První výtah v Čechách, který byl ovládán pomocí tlačítek, byl postaven v pražském hotelu Modrá hvězda. Do té doby se kabiny ovládaly pomocí páky.
 
Dnes používané druhy:
 
Osobní– slouží pro přepravu osob v obytných a kancelářských budovách. Za posledních sto let prošel řadou úprav a modernizací. Dnes se využívá dvoudveřová kabina s modulem, který si pamatuje pořadí stisku tlačítek. Dříve byl velmi populární systém oběhového výtahu. Tzv. páternoster funguje dodnes v několika pražských historických budovách.
Nákladní– slouží k přepravě nákladu. Oproti osobnímu výtahu má mnohem větší nosnost, nemá vnitřní dveře a z bezpečnostních důvodů (pohyb nákladu) se vnější dveře neotevírají automaticky.
Lodní výtah– u vojenských letadlových lodí se používá k přepravě letadel do jednotlivých kójí. 
Důlní výtah– slouží k přepravě lidí a materiálu v důlních šachtách. Jde o bezpečnostně nejsložitější systém, protože výška šachty bývá až několik stovek metrů a množství přepravovaného materiálu je několik tun. Proto jsou v hnacím systému používány velmi výkonné elektromotory.
Automobilový výtah– využívá se v některých podzemních garážích. Moderní typy umí sami automobil dopravit do příslušné zóny. Řidič tak pouze najede na horní rampu, která je přímo na ulici, vystoupí z auta a auto automaticky sjede dolů, kde jej horizontální pohon dopraví na parkovací místo.